Thông tin Unlock LG GD570 thành công by Octopus

0 bình luận ,
Checking data...OK Platform: LG Qualcomm Selected port: COM90 Selected model: GD570 Please connect the phone with acceptable SIM c... Xem Tiếp
Thông tin xóa mật khẩu Vivo Y12 || Vivo 1904

Thông tin xóa mật khẩu Vivo Y12 || Vivo 1904

0 bình luận ,
 Action : Reset to factory default.  Selected Model: Vivo:Y17  Exe version: NCKDongle AndroidMTK 2.6.3  Scanning for presents meta ports... Xem Tiếp
Thông tin bypass OPPO A39 CPH1605

Thông tin bypass OPPO A39 CPH1605

0 bình luận ,
 Disconnect Mobile...     Re-Put the Mobile Bettery...     Then Connect your Phone to Computer again....     Please Make sure Mobile bet... Xem Tiếp
Thông tin bypass FRP Huawei MNO-L31 thành công qua Teamview

Thông tin bypass FRP Huawei MNO-L31 thành công qua Teamview

0 bình luận ,
Platform: HUAWEI Selected model: NMO-L31 Put the phone in FastBoot Mode: 1. Remove SD and SIM cards from the phone 2. Power phone OFF 3.... Xem Tiếp
Thông tin xóa mã bảo vệ Vivo 1901 || Vivo Y15

Thông tin xóa mã bảo vệ Vivo 1901 || Vivo Y15

0 bình luận ,
Info : Thông tin xóa mã bảo vệ Vivo 1901 || Vivo Y15  qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345  Exe versi... Xem Tiếp

Thông tin mở mạng samsung S9 || Unlock S9 G960U T-Mobile

0 bình luận ,
Info :  Thông tin mở mạng samsung S9  || Unlock S9 G960U T-Mobile qua Teamview Price / Giá  : Liên hệ Please call me : 076.39.12345 ... Xem Tiếp
Thông tin xóa mã bảo vệ + bypass FRP Vivo 1718 - Vivo V7

Thông tin xóa mã bảo vệ + bypass FRP Vivo 1718 - Vivo V7

0 bình luận ,
Info : Thông tin xóa mã bảo vệ + bypass FRP Vivo 1718 - Vivo V7 qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 &... Xem Tiếp
Thông tin bypass Xiaomi Redmi 5A thành công

Thông tin bypass Xiaomi Redmi 5A thành công

0 bình luận ,
Info :  Thông tin bypass Xiaomi Redmi 5A thành công qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Operation : R... Xem Tiếp
Thông tin xóa tài khoản Gmail Asus X00BD Zenfone Go

Thông tin xóa tài khoản Gmail Asus X00BD Zenfone Go

0 bình luận ,
Info :  Thông tin xóa tài khoản Gmail Asus X00BD Zenfone Go qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Operat... Xem Tiếp

Thông tin Unlock Samsung A667 by Z3x

0 bình luận ,
Chuẩn bị : Cáp A157/C3300 - Chọn model T259 Selected model: T259 Selected com port: COM22 Selected speed port: 921600 Please, connect ... Xem Tiếp

Thông tin mở mạng J320V U2 || Unlock J320V Verizone

0 bình luận ,
Info : Thông tin mở mạng J320V U2 || Unlock J320V Verizone  qua Teamview Price / Giá  : 100.000 VNĐ  Please call me : 076.39.12345 ... Xem Tiếp
Thông tin Bypass FRP Samsung J320V_U2 ( J3 ) 2016

Thông tin Bypass FRP Samsung J320V_U2 ( J3 ) 2016

0 bình luận ,
Info : Thông tin Bypass FRP Samsung J320V_U2 ( J3 ) 2016 qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Xem Tiếp

Thông tin Tiếng Việt OPPO R7c + CHPLAY

0 bình luận ,
Info : OPPO_R7c_R7c_11_151207_TV_4.4.2 Size : 1.6GB Price / Giá : 100.000 VNĐ Download : Please call me : 076.39.12345 ... Xem Tiếp

Thông tin bypass Gmail Huawei Tab 10 AGS-L09 thành công

0 bình luận ,
Info : Thông tin bypass Gmail Huawei Tab 10 AGS-L09 thành công qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 ... Xem Tiếp
Thông tin bypass Gmail Xiaomi Redmi Note 5A

Thông tin bypass Gmail Xiaomi Redmi Note 5A

0 bình luận ,
Info :  Thông tin bypass Gmail Xiaomi Redmi Note 5A  qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Operation : ... Xem Tiếp
Download firmware Wing Aqua Pro || Wing Hero V40i

Download firmware Wing Aqua Pro || Wing Hero V40i

0 bình luận ,
Info : SP7731GEA_18045_Aqua_Pro_4.4.2_SW_T18045A4_MIUI_WINGTECH_V014_Hero40i Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.n... Xem Tiếp
Download firmware Wing V40 - flashtool MT6572

Download firmware Wing V40 - flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info : Wing_V40_Unbrick Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Chip                 : MTK Chip Details ... Xem Tiếp
Download firmware Wing S880 MT6582 full bin

Download firmware Wing S880 MT6582 full bin

0 bình luận ,
Info : Bin_MT6582_Wing_S880 Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download firmware Wing S800 [ flashtool + bin ]

Download firmware Wing S800 [ flashtool + bin ]

0 bình luận ,
Info : Wing S800_MT6582_11_26_2016_17_05_53 Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Info : WINGS800-volca... Xem Tiếp
Download file Wing S86 máy phím SPD6531

Download file Wing S86 máy phím SPD6531

0 bình luận ,
Info : SPD6531_00400000_GD25LQ32_VN__WING-S86.bin Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Phone found! [... Xem Tiếp

Download firmware Wing P4000 - flashtool MT6582

0 bình luận ,
Info : Download firmware Wing P4000 - flashtool MT6582 Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) ... Xem Tiếp
Download firmware Wing MR801 - full bin

Download firmware Wing MR801 - full bin

0 bình luận ,
Info : Download firmware Wing MR801 - full bin Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download firmware Wing M50 - flashtool MT6572

Download firmware Wing M50 - flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info : Download firmware Wing M50 - flashtool MT6572 Link download : Google Drive Password : ( nếu có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download stock firmware Wing M40

Download stock firmware Wing M40

0 bình luận ,
Info : Download stock firmware Wing M40 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp

Download firmware Wing Iris 55 - flashtool MT6582

0 bình luận ,
Info :  Download firmware Wing Iris 55 - flashtool MT6582 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) ... Xem Tiếp
Download firmware Wing Iris 50 - flashtool MT6582

Download firmware Wing Iris 50 - flashtool MT6582

0 bình luận ,
Info : Download firmware Wing Iris 50 - flashtool MT6582 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download firmware Wing Hero 40s - flashtool MT6572

Download firmware Wing Hero 40s - flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info :  Download firmware Wing Hero 40s - flashtool MT6572 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp

Download firmware Wing Hero 40i - SC7731 - 4.4.2 (CM2)

0 bình luận ,
Info : SP7731GEA_18045_Aqua_Pro_4.4.2_SW_T18045A4_MIUI_WINGTECH_V010_Hero40i Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan... Xem Tiếp
Download firmware Wing Hero 40 - flashtool MT6572

Download firmware Wing Hero 40 - flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info : Download firmware Wing Hero 40 - flashtool MT6572 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Chi... Xem Tiếp
Thông tin bypass OPPO A71 CPH1717

Thông tin bypass OPPO A71 CPH1717

0 bình luận ,
 Disconnect Mobile...     Re-Put the Mobile Bettery...     Then Connect your Phone to Computer again....     Please Make sure Mobile bet... Xem Tiếp
Thông tin Bypass FRP Samsung J5 Prime qua Teamview

Thông tin Bypass FRP Samsung J5 Prime qua Teamview

0 bình luận ,
Info : Thông tin Bypass FRP Samsung J5 Prime qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Device: Samsung Devi... Xem Tiếp
Thông tin Bypass FRP OPPO A37f qua Teamview

Thông tin Bypass FRP OPPO A37f qua Teamview

0 bình luận ,
Info : Thông tin Bypass FRP OPPO A37f qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Operation : Format FS Chec... Xem Tiếp

Thông tin bypass google Vsmart Bee || V220A 8.1

0 bình luận ,
Info / Thông tin : Thông tin bypass google Vsmart Bee || V220A  8.1 qua Teamview Price / Giá  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 ... Xem Tiếp
Download firmware Uimi F6 flashtool MT6580 _ 5.1

Download firmware Uimi F6 flashtool MT6580 _ 5.1

0 bình luận ,
Info : MT6580__UIMI__UIMI-F6__bird6580_weg_b_l__5.1__MP.V003 ( và nhiều ver khác ) Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : ... Xem Tiếp

Thông tin Bypass FRP Uimi F6 _ 5.1

0 bình luận ,
Info / Thông tin :  Bypass FRP Uimi F6 _ 5.1 qua Teamview Price / Gi á  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Xem Tiếp

Thông tin Bypass Google FRP TP-Link Neffos C5 Max || TP702A

0 bình luận ,
Selected model: TP702A Please, power phone OFF and connect USB cable. Searching for a phone. Please wait... Found phone on COM15 Port n... Xem Tiếp

Thông tin Unlock Samsung S8+ || Mở mạng G955U T-Mobile

0 bình luận ,
Loading ADB module..OK Starting ADB module...OK Searching for SAMSUNG ADB device...OK Checking device authorization...OK Read... Xem Tiếp
Thông tin Bypass FRP Samsung Tab A T285

Thông tin Bypass FRP Samsung Tab A T285

0 bình luận ,
Info Thông tin Bypass FRP Samsung Tab A T285 qua Teamview Price / Gi á  : 50.000 VNĐ Please call me : 076.39.12345 Device: Samsung De... Xem Tiếp

UMTv2 / UMTPro - QcFire v2.8 - 5.2 | lmtuan.name.vn

0 bình luận
Link download here : UMTv2_UMTPro_QcFire_v2.8_Setup || Google Driver UMTv2_UMTPro_QcFire_v2.9_Setup || Google Driver UMTv2_UMTPro_... Xem Tiếp
Download firmware Uimi F5 flashtool MT6572

Download firmware Uimi F5 flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info : f irmware Uimi F5 flashtool MT6572 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download firmware Uimi A3 flashtool MT6572

Download firmware Uimi A3 flashtool MT6572

0 bình luận ,
Info :  mt72_z20_q500h_qiaoxing_cc_kk_wcdma_mul_user_deamonrc_20150624144014 Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan... Xem Tiếp

Download firmware Zip 55_U2 || Zip 55_U2 flashtool MT6580 5.1

0 bình luận ,
Info :  MT6580__ZIP55__U2__ZIP55__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L Size : 526MB Price / Giá : 50.000 VNĐ Download : Please call me : ... Xem Tiếp
Download firmware Zip 9 flashtool MT6572 full bin 3.8GB

Download firmware Zip 9 flashtool MT6572 full bin 3.8GB

0 bình luận ,
Info : ZIP 9_MTK6572_1705130834.bin Link d ownload : Google Drive Password : ( n ế u có : lmtuan.name.vn ) Xem Tiếp
Download firmware Zip 8 || Zip 8 flashtool MT6580 5.1

Download firmware Zip 8 || Zip 8 flashtool MT6580 5.1

0 bình luận ,
Info :  MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69 Size : 465MB Price / Giá : 50.000 VNĐ Download... Xem Tiếp